7R5532 - Nizhniy Novgorod (Dep) B14

Rusline

Scheduled City T. Gate Plane Status Timestamp
13.1.21 12:00 Nizhniy Novgorod 1 B14 CR2 Departed 12:16 13.1. 12:23
13.1.21 12:00 Nizhniy Novgorod 1 B14 CR2 Gate closed 13.1. 11:57
13.1.21 12:00 Nizhniy Novgorod 1 B14 CR2 Last call 13.1. 11:47
13.1.21 12:00 Nizhniy Novgorod 1 B14 CR2 Boarding 13.1. 11:38
13.1.21 12:00 Nizhniy Novgorod 1 B14 CR2 Gate open 13.1. 11:15
13.1.21 12:00 Nizhniy Novgorod 1 B14 CR2 Check-in 13.1. 10:03
13.1.21 12:00 Nizhniy Novgorod 1 B14 CR2 12.1. 12:01
Reload | All flights (2)

Last Flights

Flight Scheduled City T. Gate Plane Status
7R5532 13.1.21 12:00 Nizhniy Novgorod 1 B14 CR2 Departed 12:16
7R5532 16.8.20 14:00 Nizhniy Novgorod 1 A3 CR2 Departed 13:57